The Economic Function of Deferred Taxes

The Economic Function of Deferred Taxes

The Economic Function of Deferred Taxes Deferred tax is an accounting category that forms part of tax expense and affects the reported amounts of profit after tax for businesses. This book explores the issue of deferred taxes at both the theoretical and practical...
Teória finančného riadenia holdingu

Teória finančného riadenia holdingu

Teória finančného riadenia holdingu Podnikanie prostredníctvom holdingového zoskupenia predstavuje najbežnejší typ podnikania skupiny podnikov, ktoré sú združované na národnej alebo oveľa častejšie na medzinárodnej úrovni. Publikácia “Teória finančného riadenia...
Finančný reporting odložených daní

Finančný reporting odložených daní

Finančný reporting odložených daní Odložené dané predstavujú účtovný nástroj, ktorým možno objektivizovať výsledok hospodárenia pri zdanení daňou z príjmov. Vznik odloženej dane súvisí najmä s rozdielnym pohľadom na výšku dane z príjmov v bežnom účtovnom a zdaňovacom...
Stanovenie hodnoty IV – Stanovenie hodnoty synergických efektov

Stanovenie hodnoty IV – Stanovenie hodnoty synergických efektov

Stanovenie hodnoty IV – Stanovenie hodnoty synergických efektov Synergické efekty, ako efekty spoločného pôsobenia, majú svoj význam aj v manažmente podniku. Spájanie podnikov je bežnou súčasťou rastovej stratégie. Integrácia podnikov môže mať rôzne formy....
Stanovenie hodnoty III – Stanovenie hodnoty škody a ušlého zisku

Stanovenie hodnoty III – Stanovenie hodnoty škody a ušlého zisku

Stanovenie hodnoty III – Stanovenie hodnoty škody a ušlého zisku Škoda a ušlý zisk sa čoraz viac stávajú predmetom stanovenia hodnoty v znaleckom posudku. V odbornej ekonomickej literatúre sa však s týmito pojmami stretávame veľmi málo, rovnako ako s odbornými...