Spoločnosť Business Valuation Institute s.r.o. vznikla v roku 1997 a jej hlavným zameraním v začiatkoch bolo vedenie účtovníctva a poradenstvo v oblasti účtovníctva a daní. Spoločnosť bola zapísaná od roku 2008 do zoznamu znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, ale znalci ktorí v organizácii pôsobia majú dlhoročné skúsenosti s vypracovaním znaleckých posudkov v praxi a tiež v teoretickej a vedeckej oblasti.
doc. Ing. Anna Harumová, PhD

doc. Ing. Anna Harumová, PhD

Zodpovedná za znaleckú činnosť spoločnosti Business Valuation Institute s.r.o., ktorá roky viedla alebo spolupracovala aj zo znaleckými ústavmi a podieľala sa aj na legislatívnej činnosti v oblasti znalectva formou spolupráce s Ministerstvom spravodlivosti. Menovaná je vysokoškolský pedagóg  a je autorkou viacerých publikácií zaoberajúcich sa znaleckou činnosťou, vrátane riešenia vedeckých projektov na uvedenú problematiku. Nezanedbateľná je aj jej spolupráca so zahraničím a to hlavne s Vysokou školu ekonomickou v Prahe, Inštitútom oceňování majetku v Prahe a Českou komorou odhadců majetku. Je jednou zo zakladateľov Slovenskej komory znalcov a niekoľko rokov robila prezidentku komory. Zaslúžila sa aj o vydanie Medzinárodných ohodnocovacích štandardov – šieste vydanie 2003 (International Valuation Standards).

evidenčné číslo 911 046
Odbor: 090000 – Ekonómia a manažment
Odvetvie: 090100 – Účtovníctvo a daňovníctvo
Odvetvie: 090300 – Kontroling

Všetci znalci znaleckej organizácie majú bohaté skúsenosti s vypracovaním znaleckých posudkov v odbore a odvetví:

Odbory a odvetvia

Odbor:  090000 – Ekonómia a manažment

Odvetvie:

090100 – Účtovníctvo a daňovníctvo

090200 – Personalistika

090300 – Kontroling

090400 – Financie

Odbor:  510000 – Ekonomika a riadenie podnikov

Odvetvie:

510101 – Oceňovanie a hodnotenie podnikov

Znalci znaleckej organizácie:

doc. Ing. Anna Harumová PhD.

Odbor: 090000 – Ekonómia a manažment
Odvetvie: 090100 – Účtovníctvo a daňovníctvo
Odvetvie: 090300 – Kontroling

doc. Ing. Jana Kotlebová PhD.

Odbor: 090000 – Ekonómia a manažment
Odvetvie: 090400 – Financie
Odvetvie: 090300 – Kontroling

Ing. Ján Pavlík

Odbor: 370000 – Stavebníctvo
Odvetvie: 370100 – Pozemné stavby
Odvetvie: 370700 – Statika stavieb
Odvetvie: 370901 – Odhad hodnoty nehnuteľností

Ing. Eduard Kačík

Odbor: 330000 – Právne vzťahy k cudzine
Odvetvie: 330100 – Medzinárodné právo súkromné a procesné
Odvetvie: 330300 – Európske právo

Ing. Mária Kováčiková PhD.

Odbor: 090000 – Ekonómia a manažment
Odvetvie: 090200 – Personalistika

Ing. Marta Mihočková

Odbor: 090000 – Ekonómia a manažment
Odvetvie: 090100 – Účtovníctvo a daňovníctvo
Odvetvie: 090300 – Kontroling