Teória finančného riadenia holdingu

Podnikanie prostredníctvom holdingového zoskupenia predstavuje najbežnejší typ podnikania skupiny podnikov, ktoré sú združované na národnej alebo oveľa častejšie na medzinárodnej úrovni. Publikácia “Teória finančného riadenia holdingu” obsahuje definovanie podstaty holdingu a jeho fungovania. Špecifiká podnikania prostredníctvom holdingu sú popísané v jednotlivých kapitolách publikácie. Okrem právnych aspektov vzniku holdingu sú popísané aj organizačné štruktúry využívané na podnikanie prostredníctvom holdingu a vnútroholdingové toky a transfery využívané hlavne pri alokácii kapitálu. Konsolidácia podnikov v skupine a údaje z konsolidovanej účtovnej závierky, slúžia okrem iného aj na plánovanie a hodnotenie výsledkov holdingu. Okrem finančného plánovania a finančnej analýzy holdingu publikácia uvádza aj podstatu a príklady daňového plánovania, financovania a merania finančnej výkonnosti holdingu.

Odkaz na eshop: https://ebook.ecoletra.com/teoria-financneho-riadenia-holdingu