Znalecké a expertné posudky
 • Vedenie účtovníctva
 • Ekonomické a daňové poradenstvo
 • Finančné analýzy, kontroling
 • Kurzy, semináre, školenia
Vypracovanie znaleckých a expertných posudkov pre rôzne účely, ako:
 • predaj podniku, alebo časti podniku
 • nepeňažný vklad do podniku (hodnota- pohľadávok, nehnuteľností, strojov, zásob, a ďalších zložiek majetku podniku)
 • transformácia spoločnosti na inú právnu formu
 • fúzie, akvizície a rozdelenie spoločností a ďalšie
Predmet činnosti spoločnosti podľa obchodného registra:
 • automatizované spracovanie dát
 • činnosť účtovných poradcov
 • vedenie účtovníctva
 • vydavateľské činnosti v rozsahu voľnej živnosti 
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
 • organizovanie kurzov, školení, seminárov a výstav 
 • organizovanie vzdelávacích a rekvalifikačných kurzov
 • marketingová činnosť a vyhotovenie marketingových štúdií v rozsahu voľnej živnosti
 • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti služieb v rozsahu voľnej živnosti
 • administratívne práce 
 • poskytovanie software – predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
 • výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických a spoločenských vied 
 • reklamná činnosť 
 • sekretárske služby
 • preklady a tlmočnícke služby      
Vzdelávanie

Spoločnosť Business Valuation Institute s.r.o. využíva dlhoročné skúsenosti z akademického prostredia, z praxe a iné odborné znalosti, ktoré ponúka aj prostredníctvom odborného vzdelávania vo forme:

 • workshopov, konferencií
 • seminárov
 • kurzov
 • školení a iných foriem vzdelávania.