Stanovenie hodnoty IV – Stanovenie hodnoty synergických efektov

Synergické efekty, ako efekty spoločného pôsobenia, majú svoj význam aj v manažmente podniku. Spájanie podnikov je bežnou súčasťou rastovej stratégie. Integrácia podnikov môže mať rôzne formy. Podniky sa môžu spájať do jednej jednotky v zmysle hospodárskom či právnom. V prvom prípade stráca ekonomickú samostatnosť, respektíve jej časť, zatiaľ čo v druhom prípade stráca právnu subjektivitu. Fúzie predstavujú spojenie nielen po ekonomickej, ale aj po právnej stránke. Môže nadobúdať formy zlúčenie či spojenie. Akvizícia predstavuje získanie vlastníckej a manažérskej hodnoty jednej spoločnosti nad druhou. Teória rozlišuje v tomto prípade majetkové akvizície, pri ktorých dochádza k získavaniu aktív podniku a kapitálové akvizície, pri ktorých ide o získanie rozhodujúceho podielu na hlasovacích právach spoločnosti. Dôvodmi pre fúziu a akvizíciu je získanie väčšieho podielu na trhu, reštrukturalizácia subjektov, zlepšenie platobnej bilancie, a podobne. Úspech  fúzie a akvizície potvrdzuje vznik synergického efektu. 

Odkaz na eshop: https://ebook.ecoletra.com/stanovenie-hodnoty-iv-stanovenie-hodnoty-synergických-efektov