Stanovenie hodnoty III – Stanovenie hodnoty škody a ušlého zisku

Škoda a ušlý zisk sa čoraz viac stávajú predmetom stanovenia hodnoty v znaleckom posudku. V odbornej ekonomickej literatúre sa však s týmito pojmami stretávame veľmi málo, rovnako ako s odbornými prístupmi stanovenia hodnoty škody. Vznik a náhradu škody riešia viaceré právne predpisy a metodické pokyny a to len čiastočne v niektorých konkrétnych oblastiach. Je to pochopiteľné, pretože komplexné riešenie tejto problematiky si vyžaduje veľmi široký záber poznatkov a skúseností. Celkovú problematiku riešenia stanovenia hodnoty škody nepostihne ani táto publikácia, zameria sa však na škodu, ktorá je najčastejším predmetom ohodnotenia požadovaným v znaleckých posudkoch ekonomických znalcov.   

Publikácia je zameraná hlavne na stanovenie výšky škody a ušlého zisku v oblasti podnikania, z pohľadu podniku a jeho majetku. Tak ako súvaha podniku môže obsahovať rôzne druhy majetku, tak je potrebné z pohľadu znaleckej činnosti riešiť rôzne druhy škody a ušlého zisku vznikajúce v súvislosti s hospodárskou činnosťou podniku. 

Odkaz na eshop: https://ebook.ecoletra.com/stanovenie-hodnoty-iii-stanovenie-hodnoty-škody-a-ušlého-zisku