Ohodnocovanie podnikov

Ohodnocovanie zložiek majetku podniku

Vypracovanie znaleckých posudkov

Vyčíslenie škody a ušlého zisku

Vypracovanie podnikateľského zámeru

A ďalšie …

Ohodnocovanie

podnikov ako celku, časti podnikov, zložiek majetku podniku (pohľadávky, zásoby, záväzky, a ostatné)

Posudky

Vypracovanie znaleckých posudkov z oblasti účtovníctva, daňovníctva, financií a kontrolingu.

Vyčíslenie škody

Vyčíslenie škody a ušlého zisku

Podnikateľský zámer

vypracovanie podnikateľského zámeru a ďalšie

Máme bohaté skúsenosti pri vypracovaní znaleckých posudkov pre súkromnú aj štátnu sféru