Publikácia vznikla ako výsledok práce viacerých odborníkov pôsobiacich v teoretickej, ale aj praktickej oblasti ohodnocovania majetku. Ponúka prvé súhrnné spracovanie znaleckej problematiky na Slovensku. Čitatelia tu nájdu nielen odborné state týkajúce sa ekonomickej znaleckej činnosti, ale aj náležitosti a podklady na vypracovanie znaleckého posudku, ktoré vychádzajú z príslušnej legislatívy upravujúcej znaleckú činnosť. Jadro publikácie tvoria odborné metódy, ktoré možno využívať pri stanovení hodnoty majetku a pri vypracovaní znaleckých posudkov v jednotlivých ekonomických znaleckých odvetviach. Je určená znalcom ekonomických znaleckých odborov, študentom, ale aj všetkým podnikateľským a nepodnikateľským spoločnostiam vrátane bánk a poisťovní.