Publikácia je zameraná na účtovný a daňový reporting v podniku. Reporting je mladou, rozvíjajúcou sa disciplínou, ktorá sa postupne vyvinula z funkcie controllingu na samostatnú disciplínu. Jeho hlavnou úlohou je monitorovať priebeh všetkých procesov v podniku a zaznamenávať ich v takej podobe, aby poskytli čitateľom reportov včasné, správne a presné informácie o fungovaní podniku. Základom reportingu je pochopenie a poznanie základných väzieb a vnútornej logiky javov v podniku. Konštrukcia ukazovateľov reportingu, podľa ktorých sa bude merať výkonnosť podniku, je veľmi dôležitou pre fungovanie controllingu. Tieto ukazovatele musí skonštruovať každý manažér na základe poznania skutočnej podstaty riadených činností. Reporty možno vytvárať z rôznych informácií a pre viaceré účely.