Medzinárodné ohodnocovacie štandardy na Slovensku preložila a vydala Slovenská Asociácia Ekonomických znalcov v roku 2005. Šieste vydanie Medzinárodných ohodnocovacích štandardov bolo pripravené autorským kolektívom vedeným Michaelom R. Milgrimom, PhD. zo Spojených štátov amerických. Michaelovi pomáhali Jon Rich, MA, FRICS, (Veľká Británia) a Ray Westwood, LFAPI (Austrália) a vydal ho v anglickom jazyku International Valuation Standards Commitee (IVSC) v roku 2003. Publikácia obsahuje úvodné informácie o IVSC a jeho výsledkoch pri vydávaní Medzinárodných ohodnocovacích štandardov, všeobecné kategórie a princípy ohodnocovania, profesný kódex znalca, kategórie majetku, medzinárodné ohodnocovacie štandardy, medzinárodné ohodnocovacie postupy a metodické usmernenia.