Publikácia je určená študentom vysokej školy, ale aj manažérom v podnikoch a odborníkom z praxe v danej oblasti. Venuje sa podstate holdingu, právnym aspektom jeho vzniku, štruktúram, ktoré vznikajú pri podnikaní prostredníctvom holdingu, vnútroholdingovým vzťahom, tokom a transferom, vnútroholdingovým a. cenám. Z účtovného hľadiska podáva informácie o zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky a metódach konsolidácie. Z daňového hľadiska sa publikácie venuje daňovému plánovaniu v holdingu. Okrem toho sa venuje finančnej analýze holdingu, meraniu výkonnosti holdingu, financovaniu holdingu a finančnému plánovaniu v holdingu. Okrem základných otázok finančného riadenia holdingu sa v závere venuje aj riadeniu hodnoty holdingu. Publikácia uvádza metódy ohodnocovania holdingu, goodwillu a iného nehmotného majetku.