Publikácia prináša komplexný pohľad na problematiku daní – od teórie daní a fiškálnej politiky, cez komparáciu daňových systémov s naznačením historického vývoja, daňové raje, daňovú konkurenciu medzi krajinami, harmonizáciu daní v rámci EÚ až po vysvetlenie systémov daní na Slovensku a v Čechách. Autorkami publikácie sú renomované odborníčky v oblastí daní z oboch republík, ktoré publikáciu obohatili o množstvo faktov, porovnávacích tabuliek a grafov. Publikácia zrozumiteľným a pútavým štýlom poskytuje na jednej strane prehľad o teórii daní a zároveň aktuálne informácie z daňovej praxe, pričom poznatky aplikuje na domáce pomery.