Publikácie stare

Stanovenie hodnoty majetku

Ohodnocovanie pohľadávok

Medzinárodné ohodnocovacie štandardy

Finančné riadenie holdingu

Publikácie – odvetvie: Útovníctvo a daňovníctvo:

Dane podnikateľských subjektov

Dane v teóri a praxi

Reporting odložených daní